Zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych na twój temat. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, napisz e-mail na adres dpo@vebkredit.pl, w tym następujące informacje: imię, nazwisko, ID, telefon komórkowy, adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie VebKredit. Informacje, które wysyłasz, muszą być zgodne z informacjami, które przesłałeś wcześniej do VebKredit. Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych zostanie udzielona w ciągu 30 dni lub wcześniej. Jeśli informacje nie są zgodne, mamy prawo zażądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Wypełnij wniosek!