Warunki korzystania z usługi Fast Media OÜ (dalej “VebKredit”) mają na celu ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych przez odwiedzających (zwanych dalej “Użytkownikami”) korzystających z Witryny. Dane osobowe obejmują dane osobowe użytkowników Witryny, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu, adres e-mail, dane DNI / NIE, dane firmy, w której działa, numer rachunku bankowego i inne dane osobowe (dalej “Dane osobowe”).

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Niniejsze Warunki, jak również wszelkie inne relacje między użytkownikiem a VebKredit regulowane przez niniejsze Warunki będą podlegać prawom obowiązującym w Królestwie Polska.
Wszelkie spory między użytkownikiem a VebKredit powstałe w związku z niniejszymi Warunkami lub wszelkie powiązania między użytkownikiem a VebKredit regulowane przez niniejsze Warunki będą rozstrzygane przez sądy Królestwa Polska.

Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe dotyczące użytkownika będą podlegać przetwarzaniu wykonywanemu przez VebKredit zgodnie z Polityką prywatności i zasadami przetwarzania danych oraz Polityką plików cookie.

Usługi i wykorzystanie danych osobowych

VebKredit oferuje użytkownikom bezpłatne usługi wyłącznie w celach informacyjnych, dzięki którym potencjalny klient może znaleźć firmę oferującą mikrokredyty (zwaną dalej “Partnerem”). Korzystając z naszych usług, klient musi wypełnić jedną lub więcej aplikacji internetowych, które wymagają wprowadzenia danych osobowych, w tym imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu, adres e-mail, numer DNI / NIE, dane firmy, gdzie pracuje, numer konta bankowego i inne informacje osobiste.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych klientów podlega niniejszym Polityce prywatności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych i / lub zezwolenia na ich wykorzystanie do VebKredit. Użytkownik ma prawo zabraniać wykorzystywania swoich danych osobowych, więc przekazanie tych informacji przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik wyraźnie akceptuje warunki określone w Informacji prawnej oraz w niniejszych Warunkach. Jeśli użytkownik odmówi podania swoich danych osobowych do VebKredit w celu ich przetworzenia, VebKredit zastrzega sobie prawo do nie oferowania usług temu użytkownikowi. Potwierdzając Twoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych, użytkownik automatycznie zgadza się zaakceptować wszystkie Warunki wymienione na tej Witrynie.

Natychmiast po złożeniu przez użytkownika wniosku o uzyskanie mikrokredytu, VebKredit będzie przetwarzać i wysyłać te dane osobowe do jednego lub więcej Partnerów, którzy współpracują z VebKredit, wysyłając wniosek za pośrednictwem VebKredit, użytkownik akceptuje wszystkie zasady niniejszej Polityki, umożliwiając VebKredit lub jej partnerzy do komunikowania się z użytkownikiem za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu w celu przetworzenia żądania i oferowania swoich usług, w sposób najbardziej odpowiedni dla użytkownika. Członkowie VebKredit zastrzegają sobie prawo do weryfikacji i oceny sytuacji finansowej użytkownika z udziałem stron trzecich. VebKredit nie oferuje samodzielnie żadnych usług finansowych.

Informacje na stronie internetowej VebKredit służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu polecania korzystania z określonych usług / produktów wśród oferowanych w tej Witrynie. VebKredit nie ponosi odpowiedzialności za decyzję użytkownika podjętą w wyniku zapoznania się z informacjami podanymi na tej Witrynie.

Informacje, które zbieramy

VebKredit gromadzi dane osobowe użytkowników witryny, przetwarzając wnioski potencjalnych i rzeczywistych klientów. Dane kontaktowe i finansowe przetwarzane przez VebKredit służą do świadczenia wyżej opisanych usług informacyjnych.

Dane techniczne komputerów użytkowników, a także oprogramowanie są automatycznie gromadzone i przetwarzane przez VebKredit i mogą być przekazywane stronom trzecim do analizy.

Dane te obejmują: adres IP, typ przeglądarki, nazwę domeny, godziny dostępu oraz adresy stron internetowych, przez które użytkownik trafia na stronę VebKredit. Powyższe informacje służą poprawie jakości naszych usług i generowaniu statystyk na temat korzystania ze strony internetowej VebKredit.

Ograniczenia wiekowe

Użytkownikami VebKredit mogą być wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Dzieci poniżej wieku nie mogą korzystać z naszych usług i dlatego nie są upoważnione do przesyłania nam swoich danych osobowych.

Komunikacja

W dowolnym momencie użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych VebKredit. Użytkownik może to zrobić, wysyłając żądanie na adres e-mail.

Napisz do dpo@vebkredit.pl

o za pomocą formularza kontaktowego na stronie VebKredit. Użytkownik ma zawsze prawo dostępu do informacji i zarządzania nimi do VebKredit. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, wystarczy poprosić o to pisząc na adres dpo@vebkredit.pl.

Wypełnij wniosek!